Sinds ik het weet - ik weet het wel, ofschoon
Nog onder ons angstvallig wordt ontweken,
Het booze woord te noemen, dat bij 't spreken
Lacht ruw of wat onzuiver klinkt van toon, -

 

   Uit: " Sinds ik het weet … “   
J
acqueline E. van der Waals