Kosten

Een uitvaart kost geld. Uiteraard hangen de kosten samen met uw wensen. Omdat ik niet gebonden ben aan een verzekeringsmaatschappij of uitvaartorganisatie, kan ik alle uitvaarten verzorgen, ongeacht het type polis dat u heeft. Natuurlijk kunt u ook zonder verzekering bij mij terecht. Er zijn verschillende soorten verzekeringen, zoals een geldverzekering en een natura-uitvaartverzekering. Wilt u weten wat uw uitvaart gaat kosten? Belt u mij gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Een geldverzekering

Een verzekering in geld zegt het al: deze keert geld uit na overlijden van de verzekerde, welk geld gebruikt kan worden voor de kosten van de uitvaart. Vaak wordt de polis overgedragen aan de uitvaartverzorger. De kosten van de uitvaart worden dan verrekend met de gelden die vrijkomen uit de verzekering. De rechthebbende op de verzekering (vaak echtgenoot/echtgenote, kinderen, erfgenamen) machtigt de uitvaartverzorger om de gelden te innen. De uitvaartverzorger stuurt deze getekende machtiging, alsmede een kopie van de legitimatie van de rechthebbende, de akte van overlijden en de gegevens van de verzekering naar de verzekeraar, waarna de uitbetaling plaats vindt. Kosten die buiten het verzekerd bedrag vallen dienen door de opdrachtgever van de uitvaart te worden voldaan. Blijft er geld over van het verzekerd bedrag dan wordt dat uiteraard uitgekeerd aan de opdrachtgever.

Een natura-uitvaartverzekering

Bij een verzekering in natura is van te voren een bepaald bedrag betaald. Na overlijden heeft men recht op wat in de natura-uitvaartverzekering is verzekerd; vaak is dat de regeling en verzorging van de uitvaart, een eenvoudige kist, 50 rouwbrieven, (gedeeltelijke) kosten van de crematie c.q. begraafplaats etc. Het is afhankelijk van de verzekeraar en uiteraard van de polisvoorwaarden.
 Wanneer men voor een ondernemer kiest waar de polis niet is afgesloten, wordt na overlegging van de akte van overlijden het destijds gestorte bedrag (soms onder inhouding van administratiekosten) gerestitueerd. Indien er meerkosten zijn dienen deze te worden betaald door de opdrachtgever van de uitvaart.