Mijn achtergrond

Sinds 1997 verzorg ik uitvaarten in Amsterdam en ver daar buiten. Zeventien jaar werkte ik voor een grote Amsterdamse uitvaartorganisatie. Sinds 2014 ben ik zelfstandig werkzaam.
Begonnen als uitvaartleider, maar al snel coördinator, leermeester, verzorgen van internationaal vervoer, uitvaarten van baby's en kinderen, rituelen, manager, voorlichter en diverse malen als examinator mondelinge examens voor de Stichting Vakexamens Uitvaartzorg (STIVU). Ook werkte ik gedurende een lange periode mee aan een maandelijkse radiouitzending over rouw en rituelen.

Inmiddels heb ik vele uitvaarten mogen verzorgen, variërend van uitvaarten met kleine gezelschappen tot uitvaartevenementen met meer dan 500 mensen. Mijn cliënten komen uit alle lagen van de bevolking en diverse culturen. Om die reden ook heb ik mij verdiept in rouwrituelen van andere culturen, zodat ik een ieder de juiste uitvaartbegeleiding kan bieden.

Door mijn werk bij een grote organisatie heb ik veel kennis opgedaan. Daardoor heb ik ervaring met uitvaarten van ouderen, jongeren, kinderen, prematuur geboren kindjes en uitvaarten van mensen die na euthanasie, zelfdoding of door geweld zijn overleden.

Hoe werk ik?

Ik breng rust in een emotionele en vaak chaotische situatie. Ik ben daarnaast nuchter en praktisch en heb een groot organisatorisch vermogen. Ik behoud het overzicht over alle aspecten van de uitvaart en ga daarbij zorgvuldig te werk, met veel oog voor detail. Ik zal altijd zoeken naar creatieve oplossingen, zodat het zelden voorkomt dat uw wensen niet uitgevoerd kunnen worden.
De essentie van mijn beroep is voor mij mensen ondersteunen tijdens een intense periode in hun leven. Altijd uitgaan van de wensen van de nabestaanden en mij inzetten voor de realisatie van alle ideeën en verlangens. Niet “hoe hoort het” is mijn uitgangspunt, maar “hoe wilt u het”.

Effect van mijn werkwijze op de nabestaanden:

Door ruimte te geven aan de gevoelens van mensen help ik de rouwverwerking op gang te brengen.
Ik ondersteun de mensen om daar te zijn waar ze misschien liever niet willen zijn: bij hun pijn, ontreddering, verdriet, boosheid, onmacht.

Bewaren

Bewaren